Prijava na konferenciju

Konferencija u hibridnom obliku (onsite-online) se održava uz strogo pridržavanje svih epidemioloških mjera zaštite od COVID-19 pandemije. Zbog ograničenog broja mjesta, molimo sve koji žele sudjelovati na konferenciji, da svoj osobni dolazak prijave putem registracijskog obrasca najkasnije do 1. rujna 2021. 

Preporučujemo onsite sudionicima da zatraže izdavanje EU digitalne COVID potvrde.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, ali potrebno je registrirati se za online i onsite sudjelovanje. 

Na konferenciju se možete prijaviti ispunjavanjem online obrasca. Ako imate upit vezan uz prijavu na konferenciju, molimo da ga pošaljete na zeup@pravri.hr.

Prijava
Privola | Consent *

Dajem privolu Pravnom fakultetu u Rijeci za obradu mojeg imena i prezimena, afiliacije, e-mail adrese te informacija o online ili onsite sudjelovanju za potrebe sudjelovanja na 7. konferenciji Petar Šarčević Consumer Protection in Transition: Digital Transformation and Better Enforcement, od 23. do 25. rujna 2021. | I give my consent to the Faculty of Law in Rijeka for processing my personal name, affiliation, e-mail address and information on onsite or online participation for the purpose of participating in the 7th Petar Šarčević Conference Consumer Protection in Transition: Digital Transformation and Better Enforcement on 23 – 25 September 2021.

Privola | Consent *

Dajem privolu Pravnom fakultetu u Rijeci za audio-vizualno snimanje i tehničku obradu snimke mojeg izlaganja i rasprave na 7. konferenciji Petar Šarčević Consumer Protection in Transition: Digital Transformation and Better Enforcement od 23. do 25. rujna 2021. za potrebe diseminacije i promotivnih aktivnosti Pravnog fakulteta u Rijeci. | I give my consent to the Faculty of Law in Rijeka for audio-visual recording and technical processing of the recording of my presentation and discussion at the 7th Petar Šarčević Conference Consumer Protection in Transition: Digital Transformation and Better Enforcement on 23 – 25 September 2021 for the purpose of dissemination and promotional activities of the Faculty of Law in Rijeka.